Funded Initiatives 2008-2016

Funded Initiatives – the English translation will come later-

De stichting  ondersteunde  verschillende projecten conform de statuten, waaronder:

PhD studente Jitske Jasperse kreeg tussen 2008 en 2012 een stipendium voor haar promotie-onderzoek. Zij verdedigde haar proefschrift: ‘The many faces of Duchess Matilda: matronage, motherhood and mediation in the twelfth century’ aan de UvA in 2013. Promotor was prof.dr Claudine Chavannes-Mazel, co-promotor dr W.A.W. van Welie-Vink.

PhD studente Miranda Bloem werd tussen 2009 en 2015 een aantal jaren ondersteund om onderzoek te verrichten naar de Meesters van Zweder van Culemborg. Zij promoveerde aan de UvA cum laude in 2016 op het proefschrift: ‘De Meesters van Zweder van Culemborg. De werkplaatspraktijken van een groep Noord-Nederlandse verluchters, ca. 1415-1440 .’ Promotoren waren prof.dr James Marrow (Princeton University) en prof.dr Claudine Chavannes-Mazel.

Anne-Maria van Egmond kreeg subsidie voor de organisatie van het symposium ‘75 jaar na Hoogewerff.  Een inventaris van Noord-Nederlandse kunst tot 1420′, aan de UvA, 22-23 mei 2012; later volgde een tweede subsidie voor de publicatie van de Proceedings: A.M.J. van Egmond & C.A. Chavannes-Mazel (eds), ‘Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New Facts and Features‘, Utrecht 2014, 224 pp.

Phd studente Esther Mulders kreeg in 2009-2010 een eenjarig stipendium om haar proefschrift te voltooien, en vervolgens een bijdrage in de drukkosten. Zij promoveerde in 2013 aan de UvA op een proefschrift met de titel: Omnia vincit amor. Het antieke beeld van de aardse liefde in middeleeuws-encyclopedische context (ca. 200-ca.1300).

Verschillende projecten zijn met kleine bedragen gesubsidieerd, zoals: • de tentoonstelling in Museum Meermanno Den Haag  ‘Jan van Eyck terug in Den Haag?’ (2011), • Alice Taatgen voor IRR opnames in Aken ten behoeve van haar proefschrift (2012), • Miranda Bloem voor de Engelse vertaling van een artikel (Oud Holland 2012, pp. 69-89), • Rolf de Weijert in 2012 voor voltooiing van zijn proefschrift; zijn verdediging vond plaats in 2015, Universiteit van Utrecht (Schenken, begraven en gedenken. Lekenmemoria in het Utrechts kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580), • Huib Iserief voor een reisbeurs naar Londen (2014), • Marieke van Delft voor de publicatie van haar proefschrift Van wiegendruk tot world wide web (2015), • bijdrage in de aanstelling van Ad Poirters ten behoeve van de catalogus van middeleeuwse boeken van het klooster Soeterbeeck (2016). Poirters’ promotie vond in 2017 plaats: Preserving the Spirit of Windesheim: An Archaeological Interpretation of the Traces of Rector Arnoldus Beckers (1772-1810) in Books from the Convent of Soeterbeeck.

2016 – 2017

Met een bescheiden subsidie kon de bundel De Groene Middeleeuwen met extra afbeeldingen  worden uitgegeven (L.IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel eds, De Groene Middeleeuwen, Eindhoven 2016). Een tweede druk (nu met registers) kwam in 2019. Een Engelse vertaling is onderweg.

In 2016 is met een aanzienlijk bedrag het project rond het gebedenboek van Maria van Gelre ondersteund, gezamenlijk aangezwengeld door prof.dr Johan Oosterman, Radboud Universiteit Nijmegen en dr Eef Overgaauw van de Staatliche Bibliothek Berlin. Dr Miranda Bloem kreeg een postdoctorale tijdelijke aanstelling om kunsthistorisch onderzoek te verrichten naar het samenwerkingsverband tussen de verschillende meesters. Het gebedenboek van Maria van Gelre is een sleutelwerk uit de Nederlandse kunstgeschiedenis maar het is zo kwetsbaar en beschadigd dat het niet kan worden bestudeerd en tentoongesteld. Johan Oosterman wist 25 duizend euro te crowdfunden voor de restauratie van het boek. Inmiddels is er een onderzoek gestart om te bekijken hoe het boek kan worden gerestaureerd en is er sprake van een tentoonstelling in Nijmegen. Zie Algemene sites met doorverwijzingen in het engels: http://www.ru.nl/maryofguelders/, https://youtu.be/w2tOrOObq2M?, https://youtu.be/yadBolL7N08, en verder:http://www.ru.nl/mariavangelre/project/team/interview-miranda-bloem/en in het Engels: http://www.ru.nl/maryofguelders/project/team/interview-miranda-bloem/ .

  • Een IRR camera (Osiris) om materiaal-technisch onderzoek mogelijk te maken.
    • Osiris camera opgesteld in november 2016 in de Koninklijke Bibliotheek voor het opnemen van Vlaamse handschriften in Nederlands bezit. Vlnr: Jan Bos (KB), Claudine Chavannes, Micha Leeflang (Catharijne Convent), en Margreet Wolters (RKD). Foto: Kris van Veen

    Ter bevordering van technisch onderzoek naar middeleeuwse handschriften is in 2012 een camera voor Infrarood Reflectografie (merk Osiris) aangeschaft met macrolens. Daarmee zijn inmiddels vele handschriften mee gefotografeerd, laatstelijk een honderdtal opnames ten behoeve van het materiaaltechnisch onderzoek bij de tentoonstelling Vlaamse handschriften in Nederlands bezit die in 2018 in het Catharijne Convent zal plaatshebben (zie onder 2017/2018).

Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, Museum Meermanno 10 B 21, f 152v: het beleg van Jeruzalem, met rechts de IRR opname