Financiën | Accounts

De ABC Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status).

RSIN nr 815857202 (fiscaal nummer)

KvK 27287837

De uitgebreide financiële jaarverslagen vindt u hieronder –

The financial reports from 2013 – 2020:

Jaarrekening 2013 StichtingABC

Jaarrekening 2014 StichingABC

Jaarrekening 2015 StichtingABC

Jaarrekening 2016 Stichting ABC

Jaarrekening 2017 Stichting ABC

 

 

 

Jaarrekening 2020 Stichting ABC

StichtingABC jaarrekening2021