Home

De Stichting Art, Books & Collections is in 2006 opgericht en heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek naar middeleeuwse handgeschreven en vroeg gedrukte boeken en boekcollecties (i.e. de periode 500-1550), en de resultaten ervan onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen van de studie in de kunst van de Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd, in het bijzonder studies van zowel het handgeschreven als het vroeggedrukte boek in zijn breedste context op academisch niveau. De nadruk dient te liggen op de Klassieke, Middeleeuwse en vroegmoderne periode (i.e. ca. 200-1550, i.e. de Europese cultuurkring).

 

Contact: abcstichting@gmail.com

Adres: Riouwstraat 148, 2585 HV Den Haag

RSIN Nummer: 815857202,  KvK 27287837

Bankgegevens: NL 37 GILL 027 02 59 821

———–

The ABC Foundation is a charitable institution,  established in 2009. According to the Dutch law, it is a Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

For details, see under Statutes